Disclaimer

Deze website is van algemene informatieve aard. Er is met grote zorg aan de juistheid en volledigheid van deze website gewerkt. Mocht desondanks blijken dat de aangeboden informatie onjuistheden bevat, dan aanvaardt Gezondheidspraktijk Wendelina geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van, of in verband met, het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Via bepaalde links in deze website komt u op websites van derden. Gezondheidspraktijk Wendelina aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct of indirect, die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie verkregen via links op deze website. De website is geen vervanging van een persoonlijk orthomoleculair advies.

Het is alleen toegestaan om persoonlijk gebruik te maken van deze website en of inhoud op te slaan. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan voor commerciële doeleinden te gebruiken,  openbaar te maken of te verveelvoudigen. Neem daarvoor contact op met Gezondheidspraktijk Wendelina.